heder serbain papers 001

Гласник Историјски архив Ваљево бр 24 - 1989

Преузмите Гласник у ПДФ Формату

 • Саопштења и дискусије са Научног скупа о Драгојлу Дудућу, одржаног у Ваљеву 25. фебруара 1988. године, поводом 100 година рођења
 • Олга Николић: Отварање скупа
 • Селимир Максимовић: Отварање скупа
 • Славољуб Цветковић: Друштвено-економске и политичке прилике у Југославији 1918-1941. године
 • Вјенцеслав Глишић: Устанак у Србији 1941. године и Драгојло Дудић
 • Слободан Бранковић: Драгојло Дудић – народни трибун
 • Милан Трипковић: Политичке прилике у ваљевском крају 1918-1941. године
 • Момчило Исић: Економске прилике на селу у ваљевском крају пред други светски рат
 • Зоран Јоксимовић: Из живота Драгојла Дудића
 • Велимир Иветић: Драгојло Дудић – Руководилац у Ваљевском народноослободилачком партизанском одреду
 • Живота Марковић: Око оснивања назива и састава Главног народноослободилачког одбора Србије 1941. године
 • Милан Матић: Драгојло Дудић – Партизански преговарач са четницима 1941. године
 • Здравко Антонић: Дневник Драгојла Дудића у свјетлу „Записа“ о записима Родољуба Чолаковића
 • Слободан Ж. Марковић: Особине и књижевна вредност „Дневника“ Драгојла Дудића
 • Милан М. Миладиновић: Драгојло Дудић, „Дневник 1941.“ – извор за етику НОР и револуције
 • Томислав Ђурић: Психолошки профил Драгојла Дудића на основу његовог „Дневника 1941.“
 • Дискусија
 • Библиографија