heder serbain papers 001

Гласник Историјски архив Ваљево бр 25 - 1990

Преузмите Гласник у ПДФ Формату

 • Драгана Лазаревић: Територија краља Драгутина
 • Владимир Кривошејев: Претензије Јакова Ненадовића на место вође устанкаДа ли је фалсификован Карађорђев потпис?
 • Милоје Ж. Николић: Ваљевска Нахија у Другом устанку 1815. године
 • Бошко Јеремић: „Портрети Ненадовића“ – (сликарски радови Уроша Кнежевића)
 • Зоран Трипковић: Гимнастика, телесно и војно вежбање у Ваљевској гимназији (1870-1914)
 • Милорад Митрашиновић: Штампа и штампарство у ваљевском крају за време првог светског рата (1914-1918)
 • Милорад Белић: Улога „Крушика“ у стварању војне индустрије Југославије (1944-1945)
 • Живорад Јевтић: Административнотериторијалне промене у ваљевском крају (1955-1990)
 • Зоран Јоксимовић: Брезовица у попису 1863. године (Прилог за хронику тамнавског села)
 • Снежана Радић: Прилог проучавању привредног развоја бившег округа ваљевског1944-1947. године – на основу архивске грађе Одељење за привреду Окружног народног одбора Ваљево
 • Љубинка Живковић: Преглед фондова органа управе социјалистичког периода
 • Драгана Лазаревић: Марија Исаиловић, Ваљево и околне области у средњем веку – прилози за историју, Ваљево 1989
 • Владимир Кривошејев: Велибор Берко Савић, Карађорђе, документи I-III, Дечје новине, Горњи Милановац, 1988.
 • Гвозден Ђурић: Момчило Исић, Милан Трипковић и Витомир Васић,Школство у Азбуковици, СИЗ основног образовања и васпитања општинеЉубовија и СИЗ културе и физичке културе општине Љубовија, Љубовија 1987.
 • Библиографија радова Јеротија Вујића
 • Јеротије Јешко Вујић (1921-1988)
 • Др Драгољуб Дивљановић (1920-1980)