heder serbain papers 001

Гласник Историјски архив Ваљево бр 40 - 2006

Преузмите Гласник у ПДФ Формату

 • Мирјана Костић: Античка топографија ваљевског краја
 • Милорад Радојчић: Др Селимир Ђорђевић (1866-1915) – физикус Округа ваљевског
 • Бојан Б. Димитријевић: Јединице гарнизона Ваљево 1945–2005.
 • Александар Рафаиловић: Анализа приступница „Ваљевског друштва за свадбарину и посмртнину – Ваљево“
 • Снежана Радић: Списак конфисковане покретне имовине „народних непријатеља” у Ваљеву – јануар 1945.
 • Нинослав Станојловић: Војни губици Ваљевског округа у Другом српско-турском рату 1877-1878.
 • Станиша Војиновић: Један прилог о Проти Матеји Ненадовићу
 • Благомир Бишевац: Заштита архивске грађе и регистратурског материјала државних и друштвених предузећа у процесу приватизације
 • Бошко Ракић: Ревизија архивске грађе
 • Др Момчило Исић: Милорад Радојчић, Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, издање Фондације „Војвода Живојин Мишић”, Београд 2006, 544
 • Милча Мадић: Велибор Берко Савић, Ненадовића кула у Ваљеву, самостално издање аутора, Ваљево 2006, 262
 • Милча Мадић: Радован М. Драшковић, Преторијанске тежње у Србији – Апис и „Црна рука“,приредио Милан Р. Драшковић, „Жагор“, Београд 2006, 319
 • Милча Мадић: Милоје Ж. Николић, Извори са камена о Тамнави 1804-1815, Завод за заштиту споменика културе Ваљево, Ваљево 2006, 288
 • Милча Мадић: Драган Стаменић… (и др.), Споменичко наслеђе Колубарског и Мачванског округа, Завод за заштиту споменика културе Ваљево, Ваљево 2006, 172
 • Милча Мадић: Велибор Берко Савић, Војвода Петар Николајевић Молер, Самостално издање аутора, Ваљево 2006, 303
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају објављених током 2006.
 • Александар Јевтић (1922-2006) in memoriam, Милорад Радојчић