heder serbain papers 001

Гласник Историјски архив Ваљево бр 43 - 2009

Преузмите Гласник у ПДФ Формату

  • Александар Узелац: Кумани у средњовековној Србији
  • Виолета Ракић: Основна школа „Милош Марковић” у Доњим Лесковицама 1898–2008.
  • Милорад Радојчић: Ваљевски адвокати у међуратном периоду
  • Милан Совиљ: Свет „покретних слика” у Ваљеву – Ваљевски биоскопи и филмске пројекције тридесетих година XX века
  • Снежана Радић: Лекари и здравствено особље у Ваљевском округу у периоду 1944-1947.
  • Дејан В. Поповић: Тадића ћуприја – спор око моста 1851-1879.
  • Милан Ђурђевић: Прилог занатству, саобраћају, угоститељству и трговини у Обреновцу у првој половини  XX века
  • Снежана Радић: Мирослав Перишић: Од Стаљина ка Сартру – формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945-1958.
  • Јелена Павловић: Ђорђе Малавразић: Шездесет осма – личне историје
  • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају објављених током 2009.