heder serbain papers 001

УДРУЖЕЊЕ АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ГЛАСНИК БРОЈ 6. 2014.

Преузмите гласник у pdf формату

САДРЖАЈ / CONTENTS

1. Архивистика / Archivistics

Vladan Vukliš:

Princip provenijencije: teorija i praksa ...........................

11

Маријана Тодоровић

Билић:

Системи класификације докумената ..........................

23

Милош Матијевић:

Историјска белешка, класификациони план и методско упутство за лични архивски фонд Митрополит српски Михаило (1826–1898) .................

29

2. Историографија / Historiography

Мила Крнета:

''Биографије дванаест римских царева'' Светонија Трaнквила и ''Хронографија'' Михаила Псела. Сличности и разлике у начину описа царева ...............

37

Аранђел Смиљанић:

Титула и функција у средњем вијеку ............................

49

Бранка Мачинковић:

Значај деспотске титуле у породици Лазаревића и њен одраз у ћириличким документима ........................

59

Милорад Обрадовић:

Нека питања српског средњовековног

знаменословља ................................................................

69

Драгиша Д. Васић:

Историјски коријени насеља и топономастичке одлике теслићког краја ..................................................

89

Горан Латиновић:

Односи Краљевине Србије и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца са скандинавским земљама до

1920. године .....................................................................

109

Радован Субић:

Модернизација босанске провинцијске војске у процесу америчко-османског споразумијевања 1862. године ...............................................................................

139

Боривоје Милошевић:

Тома А. Братић – херцеговачки свештеник, историчар и етнограф ..................................................

157

Данка Дамјановић:

Сликар Бранко Радуловић (1885–1915) ........................

163

Мара Шовљаков:

Браћа Шантићи у Новом Саду .....................................

171

Момчило Диклић:

Губитак територија, страдања и померања Срба у

20. веку .............................................................................

181

Jelena Božić:

Građevinska služba u Okružnoj oblasti

Banja Luka u austrougarskom periodu ............................

207

Сарита Вујковић:

С оне стране кућног прага – Јавни идентитети жена босанскохерцеговачког друштва крајем XIX и почетком XX вијека ........................................................

227

Никола Жутић:

<

Омладински антихабзбуршки

национал-културни покрети и Сарајевски атентат

(1908–1914) .....................................................................

Ђорђе Микић:

Стогодишњица изнимних мера у Босни и

Херцеговини 1913. и Босански сабор ............................

Никола Поповић:

Српска историографија о српско-руским односима у

Првом свјетском рату (1914–1918) .............................

Драган Шућур:

Вјерски покрети у Босни и Херцеговини између два свјетска рата .................................................................

Боро Мајданац

Удружење студената ''Петар Кочић'' на

Универзитету у Београду ..............................................

Жељко Савановић:

Цијена превоза мостовних конструкција и грађевинског материјала у Врбаској бановини од

1929. до 1937. године ......................................................

Жељко Савановић:

Узгој јечма у Врбаској бановини ...................................

Бранко Надовеза:

Однос Милана Стојадиновића према Босни и

Херцеговини и муслиманима ..........................................

Данка Дамјановић:

Спомен-дом Гаврила Принципа у Грахову ...................

Бошко М. Бранковић:

Ванвременско значење Миланског едикта: Српска православна епархија бихаћко-петровачка као примјер толеранције и помирења .................................

Ђорђе Микић:

Очекивање Бањалуке од вишестраначких избора

1990. године .....................................................................

Милош Матијевић:

Писма архимандрита Нићифора Дучића митрополиту Михаилу (1886–1889) .............................

Бошко М. Бранковић:

Представка Епархијског управног и просвјетног савјета Епархије бањолучко-бихаћке за оснивање епархије бихаћке, упућена Земаљској влади у

Сарајеву 1913. године .....................................................

Јован Бабић:

Свједочење једног сужња ..............................................

Боривоје Милошевић:

Два писма генерала Стјепана Саркотића ...................

Александра Пијук-

Пејчић:

Извјештај о салубритетским приликама града

Сарајева из 1923. године ................................................

Љубица Ећимовић, Горан Ђуран:

Буџет града Бањалуке 1943. године .............................

Душан Вржина:

Планови, програми и извјештаји о колонизацији у

Војводини (1945–1947) ...................................................

461

Мирјана Иванић:

Комисија за пољопривредни земљишни фонд Народног одбора среза у Босанској Градишци (Примјена Закона о пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине и додјељивању земље пољопривредним организацијама) ................................

497

Verica M. Stošić:

Pravila Jevrejske vjeroispovijedne opštine u Bihaću .......

509

4. Објављивање информативних средстава / Publishing of Information Media

Verica Josipović: Nadzorničtvo Narodne zaštite za grad i kotar Banjaluku

(1941–1945); 1941/1945 (analitički inventar) ................. 535

5. Прикази и осврти / Reviews and Reflections

Радован Субић:

Душан Берић, ''Устанак у Херцеговини 1852–1862, Српска академија наука и уметности – Удружење Срба из Херцеговине у Војводини, Београд – Нови

Сад 1994, стр. 1039 ........................................................

553

Боривоје Милошевић:

Здравка Радуловић, Библиографија часописа "Дабро-

босански Источник" (1887–1911), Београд 2010 ........

559

Радован Субић:

Чедомир Антић, ''Неизабрана савезница: Србија и Велика Британија у Првом светском рату'', Завод за уџбенике, Београд 2012, стр. 537 .................................

561

Радован Субић:

Михаило Војводић, ''Стојан Новаковић у служби националних и државних интереса'', Српска књижевна задруга, Београд 2012, стр. 420 .................

565

Горан Ђуран:

''Записи'', годишњак Историјског архива Пожаревац, Година I, Број 1, Пожаревац 2012, 287 стр. ..................................................................................

569

Милан Балабан:

Мирослав Јовановић, ''Срби и Руси 12–21. век (Историја односа)'', Народна библиотека Србије, Београд 2012, 254 стр. ...................................................

571

Сандра Лукић:

Пол Томпсон, ''Глас прошлости: усмена историја'', Београд: Клио, 2012, стр. 353 .......................................

577

Горан Ђуран:

Душан Берић, ''Државно право Краљевине Угарске: прекиди и континуитет'', Филозофски факултет у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица 2013, 149 стр. ......

581

Маријана Тодоровић

Билић:

Владан Вуклиш, ''Сјећање на Шпанију: Шпански грађански рат у југословенској историографији и мемоаристици 1945–1991'', Бањалука, 2013. ..............

585

 

Љубица Ећимовић:

''Записи'', годишњак Историјског архива Пожаревац, година II, број 2, Пожаревац 2013, 286 стр. ..................................................................................

587

Нада Петровић:

''Архив'', Часопис Архива Југославије, година XIV,

број 1–2 ............................................................................

591

Обрад Унчанин:

''Београдска митрополија и српски духовни простор

1804–1918'' (приказ изложбе Архива Српске православне цркве) .........................................................

595

Нада Петровић:

Изложба ''Личности и потписи'' (Аутографи познатих личности на документима Архива Југославије) .....................................................................

599

6. Библиографија / Bibliography

Жељко Савановић: Библиографија ''Зборника за историју Босне и

Херцеговине'', 1–7 (1995–2012) ...................................... 607

7. Из дјелатности Удружења / About the Association’s Activity

Гордана Вукша: Из рада Удружења архивских радника Републике

Српске (април 2013 – март 2014) ................................. 617

8. In memoriam

Vladan Vukliš: In memoriam: Miroslav Jovanović (1962–2014) ............. 623