heder serbain papers 001

УДРУЖЕЊЕ АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ГЛАСНИК БРОЈ 10 2018.

Преузмите гласник у pdf формату

САДРЖАЈ / CONTENTS

Душан Поповић: Ријеч уредника.......................................................... 11

1. Архивистика / Archival Science

Бојан Стојнић:

Јелена Ковачевић:

65 година Архива Републике Српске.......................

Бањалука у фото-архиви Новинске агенције ''Тан-

13

југ''...............................................................................

19

Vukota Vukotić:

Proces sređivanja arhivske građe kao naučno-istra-

  

živačka djelatnost: primjer fondova o ratnoj šteti u

  

Kraljevini SHS.............................................................

33

Весна Ђаић-

Научна и културна дјелатност архива, с посеб-

 

Шкондрић

ним освртом на Архив Републике Српске...............

45

Саша Ђукић:

Информатизација и софтвери за стандардизова-

  

ну архивску обраду, са посебним освртом на

  

AtoM (Access to Memory)............................................

59

2. Историографија / Historiography

Данило

Манастир Тавна у периоду XVI–XVII вијека.

 

(Гаврановић)

Ревалоризација историјских извора и радова о

манастиру..................................................................

71

Јелена Божић:

Историја и архитектура српске православне

  

цркве у Бродцу код Бијељине (1882–1884)...............

91

Мара Шовљаков:

Културна и национална мисија дабробосанског

  

митрополита Георгија Николајевића (1807–1896)

109

Радован Субић:

Едмунд Спенсер о османској Босни и Херцеговини

  

1850.............................................................................

121

Мара Шовљаков:

Сестре Милица Томић и Зорка С. Лазић анга-

  

жоване у свету политике и новинарства..............

131

Сарита Вујковић:

Аутентичност женске позиције утемељене у

  

образовању и књижевности Босне и Херцеговине

  

крајем XIX и почетком XX вијека............................

141

Сарита Вујковић:

Јавни идентитети жена у оквиру босанскохерце-

  

говачког друштва крајем XIX и почетком XX

  

вијека...........................................................................

155

Петар Ђурђев:

О првим аутомобилима у Новом Саду...................

169

 

Срђан Прерадовић:

Културне прилике као тема Босанскохерцего-

вачког сабора 1910–1911. године...........................

177

Александра Пијук-

Пејчић:

Женска стручна школа у Сарајеву (1913–1941).....

187

Миле Станић:

Терор и злочини Аустроугарске над Србима у

Босни и Херцеговини 1914–1918...............................

195

Платон (Јовић):

Протосинђел Василије Стриљчек............................

217

Жељко Савановић:

Кориштење каменог и зидарског грађевинског материјала у мостоградњи Врбаске бановине од

1929. до 1937. године.................................................

229

Гојко Шуматић:

Краљевина Југославија и Зимски рат 1939–1940...

241

Остоја Раилић:

Хрваћани (1941–1945)................................................

249

Верица Јосиповић

Занатство, трговина и угоститељство у

Општини Добрња 1952–1960...................................

283

3. Објављивање архивске грађе / Publishing of Archival Records

Гојко Маловић:

Јубиларне прославе културно-просвјетног рада

Стеве Калуђерчића и Исаије Митровића..............

293

Аранђел Смиљанић:

Молба становника Врточа за довођење воде из

Врановине (1894, 10. септембар)............................

303

Стојанка Лужија:

Извјештај Заједничког министарства финансија из 1902. године о колонизацији у Босни и Херцеговини................................................................

311

Дарио Топић:

Прњавор августа 1941. године. Извод из два документа...................................................................

317

Нада Петровић:

Документа сведоче. Одлука велике народне скуп- штине српског народа у Црној Гори, донета на седници од 13. новембра 1918. у Подгорици...........

325

Жељко В. Марковић:

Извод из дневника пешадијског бригадног ђенера- ла Драгољуба Вуковића о данима проведеним на служби у Босни..........................................................

333

Александра Пијук-

Пејчић:

Економски опис Среза Високо..................................

351

Далибор Новаковић:

Правилник Одбора за подизање споменика краљу

Петру I Великом Ослободиоцу у Бањалуци............

363

 

Остоја Раилић:

Извор за локалну историју околине Прњавора –

''Хроника'' Љубе Јанковића – неки аспекти............

369

Радован Пилиповић:

Рецимо још коју о попу Ђујићу.................................

383

Борис Радаковић

Писмо штабова војно-четничких команди ''Кара- ђорђе и Петар Мркоњић'' упућено ''хрватским официрима, подофицирима и војницима'' од 21. априла 1942................................................................

397

Verica M. Stošić

Vladan Vukliš:

Fragmenti za ljetopis Arhiva Bosanske Krajine 1974

403

4. Објављивање информативних средстава / Publishing of Infor- mation Media

Јована Гогић: Историјска белешка, класификациони план и методско упутство за Лични архивски фонд Епископ Сава Дечанац (1831–1913) 1886–1913...... 441

5. Прикази и осврти / Reviews and Reflections

Маријана

Тодоровић Билић:

Конференција 28. међународни архивски дан и 12.

јесења школа архивистике у Трсту 2018................

449

Слободанка

Цветковић:

Међународно архивистичко саветовање ''Архиви

у електронском окружењу''......................................

453

Ђорђе Микић:

Наше време и култура...............................................

459

Ђорђе Микић:

Реч о књизи др Станка Нишића...............................

461

Остоја Раилић:

Ратко Радујковић, ''Моја сјећања и послушања'' ..

467

Далибор Новаковић:

Привреда Босанске Крајине 1878–1941. Зборник радова..........................................................................

473

Маријана

Тодоровић Билић:

Школство у Босанској Крајини (Бихаћка и Врбас-

ка област) 1918–1929: Зборник докумената..........

477

Владан Вуклиш:

Бојан Стојнић, ''Архив Републике Српске. Од градске до институције од националног значаја,

1953–2018''..................................................................

479

Милош Матијевић:

Радован Пилиповић, ''Српска православна црква и руска емиграција (1920–1940)''.................................

481

Боривоје

Милошевић

Зоран С. Мачкић, ''Из Родине у Бањалуку. Руска емиграција у Бањалуци''............................................

485

 

Зоран Пејашиновић:

Боривоје Милошевић, ''Бањалука у борби за осло- бођење и уједињење: Поводом једног вијека од завршетка Првог свјетског рата''..........................

487

Боривоје

Милошевић:

Зоран Пејашиновић, ''Васо Глушац. Од Сане до

Сената''......................................................................

489

Горан Р. Ђуран:

Енциклопедија Републике Српске, 2, В–Г

(АНУРС, Бањалука 2018)..........................................

491

Немања Спаловић:

Изложба ''Мостови на кривој Дрини'' аутора

Жељка Марковића.....................................................

493

Радован Д. Вукадиновић:

Слово о аутору и књизи.............................................

499

Остоја Раилић:

Часопис ''Топола'', година IV, број 4........................

503

6. Из дјелатности Удружења / About the Association's Activity

Зоран С. Мачкић: Из рада Удружења архивских радника Републике

Српске (децембар 2017 – новембар 2018)............... 511