heder serbain papers 001

УДРУЖЕЊЕ АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ГЛАСНИК БРОЈ 12 2021

Преузмите гласник у pdf формату

САДРЖАЈ / CONTENTS

1. Архивистика / Archival Science Дарио Топић: Попис необјављених чланака едиције ,,Средња Босна
у НОБˮ (грађа за четврту, пету и шесту књигу)....... 9
2. Историографија / Historiography Свјетлана Ж. Самарџија:
Бојан Милијашевић:
Vanda MarkovićPeković: Етничко одређење Дукље и Дукљана према византијским изворима и историографији............................57
Свештена породица Опачић у Прњавору (1829–1905) 77
Javne apoteke u Sarajevu u austrougarskom periodu....... 93
Небојша Мићић: Значај шљиве у добојском крају од аустроугарског
доба до Другог свјетског рата....................................... 107
Боривоје Милошевић: Сарајевски атентат и јулска криза на страницама ,,Политикеˮ...................................................................... 119
Јелена Божић: Демолирање зграда у антисрпским демонстрацијама у Сарајеву након атентата 28. јуна 1914..................... 131
Љиљана Чекић: Сценографија и костимографија на сцени бањалучког Народног позоришта између два свјетска рата... 175
Александра Пијук-Пејчић:
Општински избори у Сарајевској области 1928. године........................................................................................ 193
Fikret Kovačević: Historijski razvoj ,,Agrokomercaˮ..................................... 205
3. Објављивање архивске грађе / Publishing of Archival Records
Слободанка Пртија:
Радован Пилиповић:
Аранђел Смиљанић:
Александра Пијук-Пејчић:
Epistulae X 96; 97. Римски извор о раним хришћанима....................................................................................... 227
Из писама крајишничких: Писмо српских првака Лазе Гвозденовића, Петра Кецмана, Зекана Пећанца и Давида Боснића од 16. маја 1788. године...................... 237
Молба друштва „Српски сокоˮ из Босанског Петровца за одржавање забаве у згради народне основне школе (1914, фебруар)..................................................... 243
Економски опис Среза фојничког................................... 249

Остоја Раилић: Диплома Николе Кољевића (1936–1997) о докторату књижевних наука 1964. године.......................................259
4. Прикази и осврти / Reviews and Reflections Ђорђе Микић: Политика савремене Турске на Балкану и српска јавност.............................................................................. 269

Владан Вуклиш: Издања Архива Републике Српске и Удружења архивских радника Републике Српске у 2020. години........................................................................................279
Ведрана Адамовић:  Године страдања 1941/42. НДХ и њени злочини над српским народом у Приједору и околини 1941/42. (Прилог проучавању злочина геноцида над српским народом у Поткозарју), друго допуњено издање
(Горан Р. Ђуран)............................................................... 285
Милан Кољанин: Усташка зверства. Зборник докумената (1941– 1942), приредио Милан Кољанин (Горан Р. Ђуран)..... 287
Бојан Стојнић, Радован Пилиповић:  Извори за историју Српске православне цркве у Босни и Херцеговини: зборник докумената (Зоран С.Мачкић)............................................................................. 289
Ђорђе Јањатовић: Презимена Срба у Босни, друго измењено издање (Бојан Стојнић)................................................................. 293
Љиљана Чекић: Народно позориште Врбаске бановине: Оснивање и
умјетнички развој 1930–1934, књига 1 (Зоран С. Мачкић)............................................................................. 295
Стеван Мољевић: Изабрани текстови (Зоран С. Мачкић)......................... 297
Миладин  Милошевић: Дипломатски списи Јована Дучића (Бојан Стојнић)....  301
5. Из дјелатности Удружења / About the Association's Activity Зоран С. Мачкић: Из рада Удружења архивских радника Републике  Српске (децембар 2019 – децембар 2020).................... 305
6. In memoriamАранђел Смиљанић:  Раде Михаљчић (Средња Јурковица, Градишка, 21. 1. 1937 – Београд, 26. 3. 2020) (In memoriam).................. 311